Σχέδιο

Στα γραφεία μας σας παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης μιας ολοκληρωμένης σειράς σχεδίων για παντός τύπου σκάφη, προκειμένου να αποκτήσετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να αποκρυσταλλώσετε άποψη για το σκάφος που επιθυμείτε να σχεδιάσουμε  και να κατασκευάσουμε για σας.

MOTOR YACHTS
MOTOR BOATS
SAILING YACHTS
MOTOR SAILERS
CLIPPERS
KARAVOSKARO
TRECHANTIRI
LIBERTY

FISHING TRAWLERS
FISHING BOATS
TUG BOATS
WORK BOATS
DAY CRUISER BOATS
PATROL BOATS
RIB BOATS