Μηχανοκίνητα Μικρά Σκάφη

Μηχανοκίνητο Μικρό Σκάφος PL-MB8-No1

Μηχανοκίνητο Μικρό Σκάφος PL-MB7-No2

Μηχανοκίνητο Μικρό Σκάφος PL-MB7-No3

Μηχανοκίνητο Μικρό Σκάφος PL-MB6-No4

Μηχανοκίνητο Μικρό Σκάφος PL-MB8-No5