Περιπολικά

Περιπολικό PL-PB59

Περιπολικό PL-PB18

Περιπολικό PL-PB16

Περιπολικό PL-MY15

Μηχανοκίνητο Ιστιοφόρο PL-MY14