Ιστιοφόρες Λέμβοι

Ιστιοφόρος Λέμβος PL-SY6 No1

Ιστιοφόρος Λέμβος PL-SY6 No2

Ιστιοφόρος Λέμβος PL-SY6 No3

Ιστιοφόρος Λέμβος PL-SY6 No4