Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 12.00m
• W.O.A : 4.30 m
• DRAFT : 1.50m

Βίντεο