Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 12.90m
• TYPE : Trechantiri

Φωτογραφικό Υλικό