Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 22.90m
• TYPE : Trechantiri

Βίντεο

Φωτογραφικό Υλικό