Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 23.00m
• TYPE : Anemotrata

Φωτογραφικό Υλικό