Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 25.90m
• TYPE : Liberty

Βίντεο

Φωτογραφικό Υλικό