Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 25.80m
• W.O.A : 7.50 m
• DRAFT : 3.00m
• TYPE : Liberty

Βίντεο

Φωτογραφικό Υλικό