Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 18.30m
• TYPE : Trechantiri 

Φωτογραφικό Υλικό