Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 22.00m
• W.O.A : 6.80m
• DRAFT : 2.50m
• TYPE : Trechantiri

Φωτογραφικό Υλικό