Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 22.00m
• TYPE : Trechantiri 

Φωτογραφικό Υλικό