Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 23.40m
• W.O.A : 6.50m
• DRAFT : 2.70m
• TYPE : Karavoskaro 

Φωτογραφικό Υλικό