Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 19.00m
• W.O.A : 6.00 m
• DRAFT : 1.50m

Φωτογραφικό Υλικό