Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 40.30m

Αυτό το πλοίο είναι ανακατασκευή – Ακολουθούν φωτογραφίες πρίν και μετά