Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 5.20m

Φωτογραφικό Υλικό