Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 9.30m

Φωτογραφικό Υλικό