Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 16.50m
• W.O.A : 4.50m
• DEPTH: 2.50m

Φωτογραφικό Υλικό