Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 36.00m
• W.O.A : 7.50m

Αυτό το πλοίο είναι ανακατασκευή – Ακολουθούν φωτογραφίες πρίν και μετά

Φωτογραφικό Υλικό