Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 29.00m
• W.O.A : 7.00m
• DRAFT : 3.50m

Φωτογραφικό Υλικό