Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 34.80m
• W.O.A : 8.00m

Φωτογραφικό Υλικό