Χαρακτηριστικά:

• L.O.A: 46.00m
• W.O.A.: 11.00m
• DEPTH: 5.50m