Χαρακτηριστικά:

• L.O.A : 14.00m
• W.O.A : 4.50m
• DRAFT : 2.00m

Φωτογραφικό Υλικό